Yoga sutras van Patanjali, door I.K. Taimni

Gisteren, 17 april 2010, werd in Naarden, op het Internationaal Theosofisch Terrein, de nieuwe uitgave van de Yoga Sutras van Patanjali gepresenteerd. De Yoga Sutras van Patanjali zijn een klassieke tekst in de Indiase spiritualiteit. Er is geen Indiase Guru van naam die er geen commentaar op geschreven heeft. Ook theosofen hebben zich niet onbetuigd gelaten. De vertaling met commentaar van I.K. Taimni is in India een van de meest vooraanstaande en is in Nederland al jaren in gebruik door diverse yoga scholen.

De yoga sutra's van Patanjali
De yoga sutra’s van Patanjali
I.K. Taimni
Omdat het in 2011 50 jaar geleden is dat I.K. Taimni’s boek in het Engels uit kwam, wordt volgend jaar een seminar gegeven met Ravi Ravindra over de Yoga Sutras. 16 tm 22 juni 2011.

Maar door naar mijn aantekeningen over de boekpresentatie.

Richard van Dijk, musicus, kunstenaar, uitgever, vertaalde de Yoga Sutras opnieuw uit het Engels en vertelt over het proces.

Dit is de 6de druk. Het was veel werk. Hij vond het fantastisch om te doen: de diepte in te gaan met de tekst.

De populariteit van het boek laat zich ook zien aan de hand van het feit dat het in het Engels om de 10e druk gaat. De eerste druk kwam uit in 1961. De structuur is steeds (in het Engels) Sanskrit, dan de transliteratie, letterlijke vertaling per woord, vertaling van de sutra en als laatste commentaar.

Er waren ook in de 19e eeuw al vertalingen door theosofen. Voor de uitgever was het fijn dat het Sanskriet beschikbaar was, om de Nederlandse vertaling goed te kunnen doen.

In het Nederlands is de eerste vertaling in 1975 door mevr. Keus uitgave door de E.S.T.

Voor de 6e druk waren de films verdwenen. Toen hebben ze scans gemaakt van de oude druk, maar die waren niet van goede kwaliteit. Dat was de aanleiding van deze nieuwe uitgave: Richard heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om het hele beeld van de letters te verbeteren.

Richard heeft geprobeerd de paginering zoveel mogelijk het zelfde te houden.

Taalkundig het een en ander aangepast – transliteratie zoals Taimni dat deed, dus geen h’s toegevoegd om de uitspraak aan te geven. In plaats daarvan diakritische tekens zoals het hoort.

De vertaling is af en toe aangepast – bediende werd vriend bijvoorbeeld. Daar veranderde de betekenis niet van. De illustraties zijn ook opgeschoond.

Voor de aanwezigen ligt klaar een bibliografie van de Yoga Sutras, gemaakt door onze bibliothecaris Renger Dijkstra.

Ronald Engelse over de Yoga Sutras

Ronald is voormalig docent biologie, zit in bestuur van Proklos, dat verantwoordelijk is voor de Theosofische leerstoel te Leiden waar Hans Gerding nu op zit.

Ronald Engelse wil de Yoga Sutras in een kader zetten: in de Indiase en theosofische tradities. Ik ga de sutras die voor gewone beginners het belangrijkste zijn voor u introduceren. We nemen uit de vier delen de belangrijkste citaten: die de grootste zeggingskracht hebben.

Als u een dringende vraag heeft, steek vooral je vinger op. De groep (meer dan 50 man) is te groot voor een gesprek. Dus alleen als u merkt dat ik iets fout doe, of niet begrijpt, stel dan die vraag.

In 1875 werd de Theosofische Vereniging gesticht. Blavatsky schreef in 1879 – belang van experimentele filosofie zoals bekend bij de Indiase yogis. O.a. Patanjali, maar ook Kapila, Kanada, Proklos, Pythagoras etc. (CW 2, p. 14).

Blavatsky verwijst hier indirect naar de 6 of 7 scholen van Indiase filosofie. Nyasa, Vaisesikha, Samkhya, Yoga, Mimamsa, Vedanta, (Kashmir Saivisme).

Die 7 scholen moet je zien op volgorde. Je begint met de juist redeneren (Nyaya). Vaiseshika (Kanada) – atomen 5 elementen (vuur, aarde, lucht, water, akasha). Die vijf elementen zijn niet zozeer elementen, maar bewegingselementen. Water is alles wat naar beneden gaat. Lucht is alles wat zich in alle richtingen uit breidt. Aarde is wat implodeert. Akasha is ruimte, of de draaiende cirkel, of ‘het levende’ (hout in China). Hoe het ook zij in al die culturen was een element leer.

Het derde systeem is de Samkhya (betekent getal). Alle kennis is door menselijke ervaringen opgebouwd. De Samkhya kijkt primair naar hoe mensen dingen ervaren – zoals wij het uit onszelf op delen. Uiteindelijk in tweeheid, dualiteit.

De vierde is de Yoga. In dat systeem staat de Yoga Sutras centraal. Net als de Samkhya, maar de innerlijke God is toegevoegd. (Ishvara) Dat hoogste beginsel is in de yoga belangrijk.

Mimamsa is verbonden met de Vedas. Hier in gaat het om juist ritueel en juist dagelijks handelen. Bij dat offer gaat het er om dat je jezelf verliest.

Vedanta – gebaseerd op de Upanishads. ‘het einde van de veda’ – het is ‘het einde’ (dus helemaal te gek). Hoge wijsbegeerte, met juist handelen dat uitgewerkt wordt. Ronald interpreteert deze school als de esoterische leer van de veda’s.

Het 7e stelsel wordt vaak niet mee geteld, maar het is eigenlijk de synthese van de vorige 6. Taimni was daar een aanhanger van. Zie zijn boek ‘Het geheim van zelf realisatie’. En ook de Siva Sutras, waarvan de vertaling komend jaar uit zal komen.

Ook het Boeddhisme heeft veel aan deze systemen ontleend (en andersom – Katinka).

Wat is dat offer? Waar je je als mens een (1) maakt met het Goddelijke (niet de Christelijke, persoonlijke God).

Laat het schema van de Samkhya zien, waarop de yoga filosofie gebaseerd is. Die tekening op de kaft komt niet uit de Yoga Sutras. Dat laten bloeien van al die chakras – staat niet in de yoga sutras. Die kaft mag wat dat betreft wel een herziening hebben. Maar verder niets dan lof…

Er is een primaire tweeheid tussen geest en stof, purusha en prakriti. Stof is in deze ook bijvoorbeeld de gedachten: namelijk dat wat gemanifesteerd is.

Daaruit komt aham – ik – voort.

Enz. (gaat te snel) en schema niet leesbaar.

Dan komen de zintuigen – heel bekend, wat we waarnemen, hangt af van de het kennis nemen. Horen, voelen, zien, proeven en ruiken. Het waarnemen hangt natuurlijk samen met het waargenomene: geluid, dingen die te voelen zijn, licht etc.

Daarop is dat hele boek gebaseerd (de yoga sutras).

Verwijst naar het commentaar van Rohit Mehta op de Yoga Sutras. Yoga the art of integration. Beinvloed door Jiddu Krishnamurti. Zijn commentaar verschilt van dat van Taimni. Taimni benadrukt schemas en discipline. Rohit Mehta komt bij de zelfde sutras bij prachtige inspiratie die aansluit bij de ideeen van Krishnamurti.

Dan is er ook nog een commentaar van Alice Bailey ‘Licht van de Ziel’. Voor Taimni was er ook nog Dvivedi, maar die is niet zo waardevol.

Eerste deel van de Yoga sutras

Grondslag. Wat is yoga? NU volgt een diepe betekenis: verwijst naar wat daar voor geweest is. Jongetje van 8 komt in de ashram, wordt in de keuken aan het werk gezet. Hij moet maar afwachten of hij ooit bij de yoga terecht komt. In India is het helemaal niet zo dat je zomaar aan de gang kunt – je moet het ik en het denken kwijt om tot werkelijke yoga te komen. Dat kan makkelijk 12 jaar duren voor je er aan toe bent.

Zonder de jaren van dienst die erbij horen, kun je niet verwachten werkelijk succes in yoga bereikt wordt.

Yoga is het stilzetten van de modificaties van het denkvermogen. Nirodha is niet een proces. Het is een revolutie. Je doet het gewoon: je zet het denken stil. We zijn gewend aan dat door pratende hoofd. Dat moet tot stilstand komen. Jij moet de gedachten leiden, in plaats van omgekeerd.

Yoga is het stopzetten van de modificaties van het denkvermogen. Daarmee is alles gezegd. Je zou het boek verder kunnen vergeten.

Het verzet zich niet tegen het denken als zodanig. Je kunt er alleen de uiteindelijke waarheid niet mee bereiken. Je moet het denken gebruiken om die innerlijke Purusha, die innerlijke Godheid, aan het woord te laten.

‘Dan is de ziener gevestigd in zijn eigen fundamentele aard’ (1.3) Er is iets wezenlijks in jou dat je echt bent.

In de volgende sutras gaat hij daar op in. Wat zijn dan die modificaties? Juiste en onjuiste gedachten – je moet ze allebei kwijt.

1.4 In andere staten is er identificatie met de modificaties.

Het gaat dus om niet alleen het stilzetten van het denken, maar ook om de identificatie met wat er in het denken gebeurt.

1.12 Je kunt de modificaties stopzetten (‘afkappen’) door niet-aflatende oefening en ongehechtheid.

Het gaat niet om met gekruisde benen te zitten, maar om het voortdurend oefenen van het stilzetten van zelfbeheersing van je mind. Maar het is wel moeilijk.

2.29 – Astanga Yoga: 8-voudige pad. Yama, niyama etc.

Alle oefeningen die in die tijd werden beoefend geordend. Het is niet zo dat je bij de eerste hoeft te beginnen en dan pas de tweede. Het is alleen maar geordend ten behoeve van de filosofie.

Die eerste twee zijn de ‘tien geboden’ van de yoga. Geen enkele kans op samadhi als je gewelddadig bent, of liegt etc. Yama (dingen die je moet nalaten) en niyama (de dingen die je moet aanleren).

Die dingen moet je doen om te leren mediteren, of aan de hogere yoga te beginnen. Je moet een zuiver mens zijn. Tevreden zijn met je lot. Elk karma dat op je af komt moet je accepteren. Onthouding moet je kunnen: chocola te laten staan, of met weinig geld rond kunnen komen, of accepteren met minder mooie kleding etc.

Schouwen van jezelf – je moet jezelf goed kennen.

Zelfovergave aan God – bhakti yoga

Die laatste drie niyama’s ook wel ‘kriya yoga’.

Asana – yoga houdingen. Je lichaam moet eigenlijk stralend gezond zijn.

Pranayama: beheersing van je innerlijke en uiterlijke ademhaling. Het gaat er om dat het een innerlijk effect heeft: door je adem beheersing controle krijgen over de energie in je lichaam.

Die eerste vier van de astanga zijn de ‘lagere’.

De tweede vier zijn de meditatieve houdingen:

Pratyahara: terugtrekken van de aandacht in jezelf: niet afgeleid kunnen worden.

Dharana: concentratie

Dhyana: een wederkerige stroom van aandacht. Meditatie, contemplatie. Als je heel erg geconcentreerd bent is er alleen aandacht van jou tot het andere. In Dhyana krijg je als het ware antwoord. Er ontstaat een wisselwerking tussen jou en het object van meditatie.

Samadhi: een worden van waarnemer en waargenomene. Eenheidsbeleving, geestesvervoering, extase.

Ronald legt wat uit over het Sanskriet – klinker regels. Het Sanskriet van de yoga sutras is heel moeilijk. Ook voor sanskritisten.

Populair boek, bij yoga scholen. Niet voor niets de zoveelste druk.

Deel 1 – verzen 17 e.v.: vele stadia van samadhi. Ieder gebied – in theosofische termen uitgelegd door Taimni – heeft zijn eigen vorm van verlichting. De hoogste stadie staan op het plaatje onderaan: steeds abstractie. Geen gedachte meer die er aan ten grondslag ligt. Geen persoonlijkheid in die eenheidservaring. Dat is het echte einde. Er zijn stadia die er aan vooraf gaan die in elkaar over gaan. Tussendoor ‘laya’ – leegte. Als je het kent, herken je het en leer je niets. Als je het niet kent, heb je er niets aan.

3.43: waarachtige kennis van het object van meditatie

Deel 1.19 en verder.

Bij sommigen is het vermogen om in samadhi te geraken min of meer aangeboren.

1.22 Anderen moeten oefenen: door geloof, vertrouwen, goed geheugen en intelligentie.

Waarom geheugen? Goede vraag. Ronald is even stil. Het kan slaan op het kennen van de wetten en wat overgeleverd is. Voordat je kan begrijpen wat er in je geest gebeurt. Peter Smit zegt: Goed geheugen is ook handig als je zo’n ervaring hebt – om wat je leert vast te houden. Ronald zegt: heb ik zo nooit gehoord.

Het is ook in de Indiase traditie is herhalen en onthouden heel centraal. Dus het past in die traditie dat geheugen belangrijk is.

1.23: zelfovergave aan Isvara (je innerlijke god)

Hoe kun je tot die innerlijke God komen? Door het Om: die methode wordt hier aangegeven. Kan geschreven worden als A-U-M. De drie goden in het Hindoeïsme: Brahman, Vishnu, Shiva. Alles in dat scheppen, onderhouden en oplossen terug zien. (1.27, 28)

Mediteren op de betekenis, dus niet alleen chanten.

Boek 2: scholing, Sadhana.

Kriya yoga; verzachten van alle bezoekingen die in de weg staan bij het ingaan in samadhi.

Bezoekingen zijn: onwetendheid, identificatie, vreugde, smart, wil tot overleven.

Die dingen staan in de weg bij het komen tot die zuiver toestand.

Boek 3: hogere vermogens (niet alleen psychisch)

Dharana, dhyana en samadhi. De effecten hiervan. Zij leiden tot het licht van het hogere bewustzijn.

Daar hoef je niet op te trainen. Alleen als jou guru voorschrijft dat je dat moet doen (helderziendheid bijv.)

Boek 4 (Kaivalya – bevrijding)

Loslaten van alle gehechtheid.

Algehele zelfvergetelheid

Bevrijding voor eens en altijd. Dus niet zomaar een gevoel van bevrijding. Uit de waan (illusie) van het vergankelijke leven.

4.1    De occulte vermogens spruiten voort uit geboorte, bedwelmende middelen, mantra’s, harde en strenge leefwijze, onthouding en/of samadhi.

Dat zijn allemaal wegen dat de geest tot bevrijding kan komen. Maar drugs worden niet aanbevolen. Het is alleen maar een verzameling van wat kan, niet iets wat je van kaft tot kaft moet gaan uit oefenen.

1.41 – door de yoga training wordt het lichaam als een doorschijnend kristal, wordt de geest gezuiverd van alle grofheid en is de geest nu werkelijkheid geworden (Radha Burnier)

Discussiepunten:

Toewijding (1.26) aan de hoogste leraar die niet geconditioneerd is door tijd. Die innerlijke hoogste godheid. Devotie tot de allerhoogste is iets heel anders dan devotie tot een mens. Zelfs als materialist kan je die toewijding hebben tot die innerlijke kosmische kracht. Hij staat boven cultuur en tijd, boven menselijke beperkingen.

Zijn ‘aanduider’ is Om.

We doen nu net alsof dit boek centraal staat. Maar dan moet Ronald toch zeggen, het is niet de theosofie. Het meest intieme en leerzame boek waarin we de yoga leren die bij de theosofie behoort is de Stem van de Stilte. Een boekje van HPB voor haar dood. Daarin heeft ze teksten die ze uit haar hoofd geleerd had in haar ashram.

Het grote verschil met yoga: bodhisattva gelofte staat centraal: toegewijd aan de mensheid als geheel. Gericht aan ‘de enkelen’. Moet je dan lid zijn van een club? Nee, vast niet. Nee, voor iedereen die daar klaar voor is. Ja, hier heb ik op zitten wachten. Hele oude voorschriften, van voor boeddhistische aard.

Door op de Stem van de Stilte van H.P. Blavatsky

Eerste fragment: gewoon raja yoga. Net als de Yoga sutras.

Pratyahara: Beheersing van het denken, dharana: concentratie en dhyana (boven uzelf en uw denken)

Samadhi: feilloos schouwen (1.98)

Lees ook 1.54: worstel met onreine gedachten. Meester worden van je denken.

Klinkt heel dreigend, maar het is waar: we worden door ons denken beheerst. Het is de opdracht vrij te worden.

Vajrapani – Hij die de bliksem in zijn hand houdt. Macht over alle demonen. Dat is echte afkapping van het denken.

De Stem van de Stilte vraagt: waar doe je het voor? Voor jezelf? Daarom is in de vereniging geen yoga club, maar staat broederschap centraal. Omdat het niet om jezelf gaat, maar om dienstbaarheid aan de wereld. Altruïsme, daar gaat het om. Broederschap.

3.301 :Hoe meer u versmolten bent met de wereldziel, hoe meer u volstrekt mededogen zult worden.

De weg van de bodhisattva.

306 bent u een bodhisattva, u heeft recht op het kleed wat daarbij hoort.

Juiste verhouding: yoga sutras biedt instrumentarium om dit goed te kunnen doen.

Weg van de Bodhisattva: het oplossen van alle lijden en alle onwetendheid.

Yoga sutras dus minder belangrijk dan de Stem van de Stilte. Wel dat de yoga sutras nodig.

30 gedachten aan “Yoga sutras van Patanjali, door I.K. Taimni”

 1. Blijft toch fascinerend om te lezen, hoe al die oude kennis altijd wordt gebruikt als zijnde iets waar de mens wat aan moet “hebben”… of, het staat er toch echt, beter van moet worden.
  It is really sad, maar van alle tijden.
  Kijk hoe die mensen in deze stukjes ook zichzelf tot meester en dat soort hogere “statussen” weten te werken, ten koste van de zoekenden die daartegenop moeten kijken. Vergeet niet dat al die nagelaten geschriften rieken naar rijkdom… geschreven zijn in eenzelfde periode van decadentie en verschillen tussen arm en rijk als waar wij nu in leven.
  Geef ze een heirnamaals, geef ze reïncarnatie, geef ze verhalen, geef ze sprookjes en ze blijven zoet.

  Echt nooit gedacht aan hoe klein de mens is in verhouding tot al het leven? Dat die oude wijsheden misschien oorspronkelijk vertelden over het Leven- zijnde alles wat beweegt- en daarbinnen ook over het specifieke van de mens en de weg die hij bewandelt?
  Is die hoop op méér zijn dan we zijn… niet de eeuwige vlucht van het denken die ons zo knap is ingepeperd?

  Is het nu echt werkelijk zo dat de mens zo beestachtig is dat hij dit alleen kan lezen ter meerdere eer en glorie van hemzelf en… steeds mínder ziet dat het lot van de mens lijden en onwetendheid is, ook al ziet hij om zich heen en in zichzelf dat dat de keiharde waarheid is?

  Ik schrik steeds weer als ik hier kom, welk een kleuters ik tref, die via het zich toeeigenen van allerlei geschriften, roepen: kijk eens wat ik kan!
  Om maar een simpele vraag te stellen: waarom waren er duizenden jaren geleden al verlichte meesters en gaan we hier nu dat wiel naar zgn. verlichting opnieuw proberen uit te vinden, terwijl de situatie van materialisme, individualisme en totaal gebrek aan medemenselijkheid, ondanks die meesters juist veel erger is geworden?
  Wat zegt dat over ons menszijn?

  1. Hoi Margje,

   Leuk wat je er allemaal in leest. Noch Coen, noch Ronald dacht de waarheid in pacht te hebben. Ook verdienden ze er beide geen cent mee. De dag was open toegankelijk voor iedereen, dus zelfs voor de Theosofische Vereniging (die net als elke club, en elk mens, rond moet komen) is er eerder financieel op achteruit gegaan.

 2. Toen ik vierentwintig jaar was (nu ben ik er achtenvijftig) werd ik gefacineerd door de filosofie van het Oosten en kreeg ik de Sutra’s voorgeschoteld op een bordje van mijn yogaleraar die daar grote waarde aan hechtte. Ik probeerde toen met jonge ijver om de complexe meditatieoefeningen te volgen om mijn spirituele niveau op te krikken in de overtuiging dat ik ooit in het Kaivalya zou terecht komen. Niets was minder waar en mijn queeste leidde me door vele landen en ik stak de grenzen over van vele religieuze strekkingen, en ontdekte dat Yoga slechts één van de vele gezichtspunten is en zeker niet de uitmuntendste. Op een zeker moment had ik een felle discussie met een fervent Patanjali aanhanger die er van overtuigd was dat Verlichting slechts te bereiken was als de adept geoefend was om met een mooie rechte rug te mediteren. Dat wekte in mij de gevoelens op dat dit niet de Weg van Karuna kon zijn. Zolang we ervan overtuigd zijn dat we vanalles moeten doen om Het te bereiken zullen we niets kunnen vinden. Het is misschien eigen aan de Mens dat we steeds de anderen willen overtuigen dat ze moeten consumeren om gelukkig te zijn, in tegenstelling met het ‘authentieke’ dat ons leert dat we het Nirvana zullen kunnen betreden wanneer we gewoon kunnen leven in het Hier en Nu, en dat is simpel en één-voudig.

  “Wat zoekers niet vinden en vlinders niet zoeken.”

  1. Als je zou lezen wat hier boven stond, zouden je weten dat de Yoga Sutras door de Theosofische Vereniging niet wordt representeert als de enige weg naar Verlichting.

   Met alle spirituele teksten en inzichten kan op twee manieren worden omgegaan:

   – als een aanduiding van hoe het misschien in elkaar zit
   – als de ENIGE aanduiding hoe het leven werkt

   ofwel

   – als een wegwijzer naar verlichting
   – als de enige wegwijzer naar verlichting.

   Ronald eindigde niet voor niets met De Stem van de Stilte: Dat vind hij een veel completere duiding van het pad naar verlichting dan de Yoga Sutras. In de Theosofische Vereniging is iedereen vrij het pad te gaan dat hij wil gaan – Yoga Sutras, Bhagavad Gita, Bijbel, Blavatsky, Koran – het mag allemaal.

   Het enige wat gevraagd wordt is tolerantie voor mensen die een ander pad kiezen dan jijzelf. Zou dat hier ook lukken?

 3. Om het met de woorden van Ulrich Libbrecht te zeggen is de weg wijzer dan de wegwijzer.

  Een opmerking terzijde, “Tolerantie” als woord is hier niet op zijn plaats vind ik, we moeten hier op deze spirituele site een ander woord gebruiken, omdat we slechts de ander kunnen ’tolereren’ als we hen verduren (Soms is tolerantie een vorm van ‘diplomatieke en politieke handigheid’, zie wikipedia), en slechts vertrekken van het standpunt dat ‘wij’ in ons gelijk staan en de enige juiste weg volgen.
  We kunnen de ander pas omarmen wanneer we de dimensie van eenheid be-reikt hebben en waarlijk Zijn.

 4. Hoi Katinka,
  ik had het niet over Coen of Ronald. Ik had het over al die aangehaalde yoga´s of yogi´s in de Indiase traditie (sorry maar ik heb het niet eens heel goed kunnen lezen) die denken dat deze wijsheid gaat over een pad naar verlichting.
  Dat wordt dan via Coen en Ronald nog verder ver-ego-t in onze IK-gemeenschap bij uitstek, en niemand heeft blijkbaar zelfs meer door dat dit gebeurt.
  Rijkdom maakt echt heel dom.
  Niemand kiest een pad naar verlichting aangezien dat niet bestaat, wat wel bestaat is ons gevecht tegen onwetendheid, vervreemdheid, eenzaamheid, minderwaardigheid, onzekerheid, kortom allerlei geestelijke problemen die hier worden weggemoffeld onder een ego-deken als zouden wij beter kunnen worden.
  Moet ik zo een verkrachting tolereren? Dacht het niet, wie ben ik om iets te tolereren? Het is gewoon wat het is.

  1. Margje, je weet niet waar je het over hebt.

   Taimni was toevallig niet bepaald de egoïstische man waar je hem voor houdt. Hij is zijn hele werkzame leven lang niet alleen met yoga bezig geweest, maar heeft ook natuurkunde op hoog niveau onderwezen. Feitelijk had hij dat lesgeven al opgegeven om fulltime met theosofie en yoga bezig te zijn toen ze hem vroegen terug te komen om op de universiteit les te blijven geven.

   In een land als India – waar kennis nog steeds niet voor iedereen toegankelijk is – is dat een vorm van zelf-opoffering die brood nodig is en zeker in zijn tijd nodig was.

   Al met al was I.K. Taimni niet bepaald de cliché yogi die tijdenlang in een houding zit, of met dreads in de haren langs de Ganges zwerft met niet meer te doen dan bedelen en mediteren.

   Patanjali zelf leefde 2000 jaar geleden en van hem weten we weinig meer dan de teksten die van hem over gebleven zijn.

   En van verkrachting is geen sprake. De Yoga Sutras worden al 2000 jaar door elke generatie spirituele leraren in India becommentarieerd en geïnterpreteerd. Dit is een verslag van een hedendaagse interpretatie uit het Westen. Dat hoort erbij – zonder hedendaagse interpretatie van teksten is een spirituele traditie dood.

 5. Ha! Heb ik jou uit je tent gelokt. Dank voor je correctie, ik kon het niet goed lezen.
  Niettemin blijven de Yoga Sutras ik-sprookjes om de mens hoop en verlichting… van hun dagelijkse problemen te geven.

  Je weet toch net zo goed als ik dat een mens niet uit zijn denken bevrijd kan of moet worden. Het is zijn overleving.
  De zuivere “weten-schap(sic!)” in die oude tradities gaat erover dat de mens denkt. Maar vervolgens gaat men ermee aan de haal: als je dat denken maar zou kunnen overstijgen dan ben je vrij.

  Do you understand what I mean? We zijn, als produkt van de evolutie, homo sapiens… de meest onbewuste, de denkende, het denken (is zoeken naar oplossingen voor problemen) evolueert steeds verder waarbij het weten, de binding met de cyclische natuur die gaat over leven om vervolgens weer te sterven, STEEDS VERDER WEG raakt… Dat is de geschiedenis van de mens en meer niet!
  Het gevecht tegen doodgaan, denken dat te kunnen beheersen.
  Nu is het denken zover dat de emoties teveel worden zodat het ploft als het ware, en zo zijn er nu veel mensen zonder enige yogi-scholing die bijzondere ervaringen hebben. Zoals ik, en die dus heel goed weten dat ik dat te danken heb aan een gebrek aan overlevingskracht. Vat je? Verlichting is de dood! We zijn collectief aan het doodgaan, en de egokrachten (het denken) zijn dus immens om dat tegen te gaan.
  Die hele theosofische zooi en alle halfbakken discussies over: tja, is mijn motief wel goed… tja, ik vraag er toch geen geld voor… zijn voorbeelden van geen notie hebben van die lagen en lagen egobescherming.

  1. Je spreekt jezelf tegen. De ene keer zeg je dat het denken alleen maar misleidend is. Nu zeg je dat de mens niet uit zijn denken bevrijd kan worden.

   Which is it? Zo kan ik nog wel even doorgaan met je tegenstellingen, maar ik laat me niet verder uit de tent lokken.

   Wat die lagen betreft – dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk alleen dat er in de yoga filosofie alle aandacht is voor al die lagen. Het is een heel oorspronkelijke psychologie.

   Met andere woorden: alleen als je bereid bent in die lagen te verdwalen, kun je er de weg in vinden. En dan hoort het onderzoeken van je motivatie er gewoon bij.

 6. Zo te horen gelooft Margje heilig in haar eigen (warrige) sprookjes. Het klinkt allemaal nogal fundamentalistisch.

  Ervaringen zonder specifieke scholing wijzen m.i. op niet-denken. Dat is een tijdelijk gebeuren en om als mens in deze wereld te kunnen functioneren zul je nooit helemaal zonder denken kunnen, maar je kunt wel in een (tijdelijke) staat van niet-denken verkeren.

  Ik vind dat mooi gezegd “alleen als je bereid bent in die lagen te verdwalen, kun je er de weg in vinden.”

 7. Ja, dat vind ik ook mooi.
  Maar is er niemand die zo durft te verdwalen dat-ie mijn zogenaamde tegenspraken weet op te lossen?

 8. Margje wat jij moet doen is gewoon de joga sutras gaan lezen en niet hier op een commentaar van een commentaar over de sutras reageren, persoonlijk vind ik de uitgave van alice baily goed, al moet ik bekennen dat ik taimni niet heb gelezen. en wat ik nog meer kwijt wil is wij hier in nederland lijden aan een soort repectloze hooghartigheid die ons doet laten geloven dat we het zelf het beste weten en onze mening aan de hele wereld om ons heen moeten overdragen, er wordt zelfs op deze site niet meer echt naar elkaar geluisterd en dat is jammer, zeker als het over iets als de joga sutras gaat. het is geen wedstrijd mensen. denken ontstaat uit leegte, in die leegte is er niets, dus wat wil je er dan nog over zeggen……..

 9. Mag ik even dat laatste corrigeren: denken ontstaat niet uit leegte, maar de leegte vult zich steeds opnieuw met denken.
  Verder vind ik het min om warrig te noemen wat je niet begrijpt.
  En verder kan je het `leuk` vinden wat ik er in lees Katinka, maar eigenlijk heeft Rita met haar fundamentalisme gelijk, al probeert ze mij daarmee zwart te maken en in een hokje te stoppen.
  Verlichting, bevrijding, zelfrealisatie… het is gekakel van een kip zonder kop, het is dat je niet beseft hoe afschuwelijk het is wat je zegt.
  Je doet er mij pijn mee, thank you very much.
  En dat al die `belangrijke`namen van hetzelfde laken een pak zijn maakt het helemaal godsonmogelijk.
  Heb je op zijn minst enig besef, en daar heb je alleen pure logica voor nodig, dat alles steeds slechter begrepen wordt in plaats van beter? Waarom denk je dat al die oude koeien van stal worden gehaald?
  En dan in onze cultuur verwerkt worden zoals wij dat doen… importeren en te koop leggen (als je daarbij alleen aan geld denkt heb je het mis, het gaat om iemand zijn in de ogen van anderen of zelfs van jezelf), en maar graaien in die schappen voor-elk-wat-wils, neem wat u uitkomt.
  Ik wil best met je doornemen hoeveel baarlijke nonsens je produceert, lijkt je dat wat?

 10. Margje, ik vind jou een populist, ipv dat je op de inhoud van de site ingaat begin je alleen te schelden op teksten die je ook niet kan begrijpen en haal je zelfs de schappen van de supermarkt erbij, maar dat heeft er allemaal niks mee te maken schat……..

 11. Rafie. jawel schat, dat heeft er wel mee te maken.
  Het is allemaal een kwestie van onderscheidingsvermogen.
  Maar het is mij ook te ingewikkeld om het hier allemaal uit te leggen, what is what.
  Daarom stel ik een minder afstandelijk iets voor, waar we ons zegje wat sneller een makkelijker kunnen doen, hoewel ik ook wel snap dat dat gek overkomt.
  Het is buiten de weldenkendheid waar we aan gewend zijn.

 12. Margje: Het leuke is dat ‘onderscheidingsvermogen’ een van de basis begrippen is in de yoga filosofie…

  Je bent natuurlijk vrij om zelf een studiegroepje op te richten om over deze dingen te praten, of om zelf een blog te gaan schrijven.

  Verder is het niet onze taak om jou warboel te ontwarren. Dat is aan jouzelf.

  Rafie: ik denk dat voor jou het Taimni commentaar niet echt geschikt is. Te wetenschappelijk en te cerebraal. Het is nogal een moeilijk boek waar de meeste theosofen een studiegroep bij nodig hebben om er ook maar iets van te begrijpen. Ik denk dat Alice Bailey beter bij je past.

  En inderdaad: bovenstaande is mijn samenvatting van een samenvatting van het commentaar van Taimni op de Yoga Sutras. Wie het niet kan volgen kan inderdaad het beste een versie van de Yoga Sutras in huis halen en er in duiken. Of beter nog: er een cursus over volgen.

 13. Ja, allemaal heel modern, een cursus volgen, een studiegroepje oprichten, een blog, effe er in duiken.

  Na een leven lang zoeken-denken (mensen kennen mij niet anders dan met dat typerende van die zoektocht)
  komt juffie Katinka mij even vertellen dat onderscheidingsvermogen een van de basisbegrippen is in de yogafilosofie en Rafie dat ik de yoga sutras moet lezen.

  Het is niet dat ik niet snap wat je in je stukjes schrijft, maar het is… een warboel!
  Ik weet het stukje wat alles op zijn plaats doet vallen, om het maar zo te stellen.
  Een heel moeilijk stukje, dat wel, want het betreft je eigen plek in deze, en de mens doorziet zichzelf, zijn eigen en maatschappelijke conditioneringen, wat hij is en het waarom daarvan natuurlijk niet.

  Zolang dat besef er niet bij is, ziet, wat je ook schrijft, er voor mij nou eenmaal uit als om de hete brei heen draaien.
  En het maakt ook dat wat ik schrijf tegenstrijdig lijkt voor jou, terwijl het dat niet is.
  Het is eigenlijk ook waar al die yogas je poberen heen te leiden, met een wortel voor je neus: dat het verlichting, bevrijding betekent.
  Als ik ergens nooit ben ingetrapt, als ik iets heb `geweten`, is het wel dat als iemand me iets mooiers beloofde er iets niet in de haak was.
  Daarom, en alleen daarom, kon of wilde ik wel horen wat iemand me vertelde waar anderen dat blijkbaar niet kunnen.
  Dus, sorry, maar het is niet mijn warboel.

 14. @Margje : er is helemaal niks mis mee als je kritisch tegenover anderen of tegenover leringen staat. Alleen wat ik je wel wil zeggen is dat je als je het over de yoga sutras hebt, heb je het over een systeem wat op zichzelf functioneert, de yoga sutras heeft jouw volstrekt niet nodig, het is te vergelijken met een computerprogramma, je mag van mij best zeggen dat het programma niet deugd maar daarmee moet je als je er iets op invoert niet direct beweren dat jij een beter programma hebt uitgevonden of geschreven want dat is kant en klare onzin van je. Als je het dan zo goed weet, waarom schrijf je dan niet zelf een nieuwe yoga. De yoga sutras gaat over zelfrealisatie, het verkrijgen van macht over het bestaan. Als jij dat al op een andere manier hebt bereikt dan moet je niet iemand anders zijn weg slechter gaan vinden dan de jouwe, daar gaat het niet om. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.

  @ Katinka, ik ben net een paar dagen geleden begonnen met de geheime leer te bestuderen, ik ben je dankbaar voor de interesse die je in me hebt gewekt voor deze prachtige boeken, ik wist al dat het vreselijk goed was, maar nu ben ik er dus ook daadwerkelijk mee begonnen, dus voorlopig kom ik aan de Taimni uitgave nog niet toe.

  Wat er al is gebeurd is dat ik me erg herken in de visie van de geheime leer op de christelijke kerk, het lijkt alsof alle schijnheiligheid van mijn christelijke opvoeding eindelijk ontmanteld wordt en daar ben ik erg blij mee.

 15. Ach lieve Rafie, ik wist niet zo goed wat hierop te zeggen,want het is niet dat er niet veel waarheid in de yoga sutra´s zitten. Integendeel, het is een nogal genant hoe in katinka´s verslag wordt gezegd dat het één niet handig is, het ander toch maar anders aangepakt moet worden, andere dingen overslaan…
  aan de hele bespreking is te lezen dat het niet begrepen wordt, een soort niet-doorleefde boekenwijsheid wordt gepresenteerd.

  Het is op geen enkele wijze mijn verdienste dat ik dat zo kan zien, behalve misschien dat wat je schrijft: dat zelfrealisatie en macht over het bestaan e.d. mij niet gegeven zijn (ik ben toch geen bankdirecteur!), en het me daarom kon dagen dat dat allemaal IK-dingen zijn.
  Daarin ben jij, zijn de meesten, toch niet anders dan ik.

  Wat hier gebeurt is als het ware de problemen te dempen door bv. je iets hogers eigen te maken, je gaat ermee aan de haal en zo plaats je iets wat niet bij ons Zijn thuishoort in je ego, in je denkramen.

  Maar we zijn wie we zijn en niets meer. Dat steeds omhoog proberen te klauteren, weg van onszelf naar een of ander `beter`, is wat zo´n beperkte visie geeft, een ontkenning van dat wat werkelijk is. Natuurlijk is dat ego-gedoe ons ook eigen, dat maakt juist dat we de werkelijkheid verkeerd-om beleven. De omvang van ons schijn-beleven is onvoorstelbaar groot en allesoverheersend.

  Maar goed. Ik krijg het ook niet uitgelegd, maar ik geef via een link graag door wat ik zomaar kreeg.
  Het past mijns inziens ook volledig thuis in een theosofische discussie aangezien het een verdere uitwerking ervan is.
  Hieronder een link naar de volkskrantblog waar Siegfried kortgeleden nog een zoveelste poging ondernam om iets op papier te zetten…
  Geen vage onbegrijpelijke taal hier, en nogal natuurwetenschappelijk, maar wel liefst in de ochtend lezen als je geest nog een beetje helder en open is en minder volgelopen met alle ik-gedachtes van de dag.

  http://www.vkblog.nl/blog/1591/Eindtijd_Openbaringen

  1. Geen vage onbegrijpelijke taal op dat blog??
   Nou voor mij wel heel vaag… en echt niet natuurwetenschappelijk…

 16. Ik vind het wel heel leuk dat je het geprobeerd heb Rita.
  Maar wat weet jij van natuurwetenschap dan?
  Er zijn hele stukken op de site die puur gaan over energie.
  Ik vond het bv. zo mooi dat het `eeuwig bewegen`(al het leven, de motie) komt door de dualiteit yin-yang, plus-min, zwarte gat-uitdijend heelal, in allerlei vormen komt dat terug, als basis van alles,
  met als kenmerk dat het yin iets sterker is dan het yang. Daardoor blijft het bewegen: als het gelijke krachten waren, dan hield het elkaar in evenwicht en was er Niets.
  Geen beweging, dus geen leven.
  Dan was er slechts Nirwana om niet helemaal out of topic te zijn.

  1. Toevallig ben ik een bèta. Wat je zegt is leuk, maar wetenschappelijk is met bewijzen enzo… en niet alleen leuke theorietjes…

 17. Katinka, ik heb een vraag; weet je misschien of er een karmische oorzaak aan de ziekte van alzheimer ten grondslag ligt? In zekere zin lijkt het me dat de staat waarin alzheimer patienten zich verkeren overeenkomt met de onthechting van de werkelijkheid van gevorderde yoga, alleen is de yoga zonder verwarring en alzheimer niet.
  Iemand in mijn familie heeft alzheimer, ik denk zelf dat benzodiapemineprepatraten in combinatie met verwondingen aan het hoofd een invloed op het ziekteverloop hebben gehad. Ik wil graag weten hoe ik alzheimer en andere hersenziekten moet zien in het kader van de spiritualiteit. Als de geestelijke gezondheid wegvalt dan valt daarmee ook vaak het vermogen tot het beleven van “gezonde spiritualiteit” weg, of bestaat zoiets als “spirituele gezondheid” volgens jou niet? Het lijden van de mens is vaak zo zinloos dat we ons hele leven bezig zijn met het vermijden van leed, en uiteindelijk verliest iedereen op een goede dag toch die strijd………..

  1. Hoi Rafie,

   Wat mij betreft maakt het niet zoveel uit welke karmische oorzaak er aan alzheimer’s ten grondslag ligt. Wat van belang is, is accepteren dat het is zoals het is. En er zo goed mogelijk mee om te gaan.

 18. Rita, dan weet jij ook heel goed dat in de wetenschap heel vaak eerst de leuke theorietjes in hoofden opkomen en daarna de bewijsvoering komt.
  Het is toch een hele toestand van vnl. heel geconcentreerd met een bepaald onderwerp bezig zijn!

  Als je met een idee komt, of zelfs iets bewijst waar niemand iets aan heeft, of het druist tegen gevestigde belangen in, verdwijnt het in de doofpot of wordt je er keihard uitgezet.
  Zo werkt de menselijke mind en onze samenleving! Zoveel mensen weten dat niet. Vertrouwen stellen in de wetenschap zoals dat naar buiten komt is linke soep. Zuivere illusie, bedoeld om de mensheid te dienen in waar zij behoefte aan heeft en de macht op zijn plek te houden.

  Of is een afgestudeerd chirurg alleen een domme veredelde slager volgens jou?
  Bovendien vraag ik me nu af wat een bewijsminnende beta bij deze yoga sutras doet dan.
  Of het moet zijn dat wat voor jou werkt, waar is? Wat in het groot is, zoals de wetenschap gebruikt wordt, is ook in het klein. Alles wat jouw belangen kan behartigen is iets, en naar de echte waarheid / de echte weten-schap kunnen we fluiten.
  En blijven we steken in je dooddoener: ieder zijn eigen waarheid.

  1. Je kunt pas iets wetenschap noemen als het aan de eisen van wetenschap voldoet. Maar waarom zou je dat willen? De algeheel geaccepteerde wetenschap is behoorlijk corrupt zo hier en daar. Zodanig dat bewijs gewoon wordt gemanipuleerd of doodgezwegen of etc.

   Of een afgestudeerd chirurg meer is dan een veredelde slager (die niet dom hoeft te zijn), dat is voor mij
   regelmatig een vraag.

   En ja, ik zie het nog steeds niet als dooddoener, maar je hebt niet meer dan je eigen waarheid. Zolang je mens bent, zul je het daarmee moeten doen. Wat overigens niet wil zeggen dat die waarheid statisch is. Die is voortdurend aan verandering onderhevig. En daarbij kunnen de yoga sutra’s ook een middel zijn.

 19. Ik zal maar niet eerst andere reacties lezen maar…. de waarheid is de waarheid. Die is niet aan verandering onderhevig. Waar haal je dat nu vandaan? Zoiets kan toch niet.
  Als je maar fundamenteel (haha) genoeg blijft aanhouden vindt je uiteindelijk slechts waarheid. Te simpel voor woorden, te min voor jou die iets wil zijn.

  1. Dé waarheid is dé waarheid, maar die kun jij nooit helemaal kennen. Dus ken jij alleen jouw waarheid. En dat geldt voor ieder mens.

Reacties zijn gesloten.