Taoïsme en Literatuur avond, te Perdu Amsterdam

Normaal gesproken doe ik geen aankondigingen van activiteiten op dit blog, maar ja – als mijn eigen broer een avond over Taoïsme en Poëzie organiseert, kan ik nauwelijks anders.

De Tao van poëziecentrum Perdu

Met A.L. Snijders, Tonnus Oosterhoff, Krijn Peter Hesselink en René Ransdorp

De grondleggers van het taoïsme, Lao Zi en Zhuang Zi, wilden zich dolgraag ontdoen van de woorden, die de werkelijkheid naar hun mening alleen maar verminkten en het inzicht versluierden. ‘Wie weet spreekt niet,’ aldus Lao Zi. ‘Wie spreekt weet niet.’ Dat heeft hen er echter niet van weerhouden hun ideeën op schrift te stellen. Met name Zhuang Zi heeft daarbij een heel arsenaal aan literaire foefjes benut: bizarre metaforen, vermakelijke anekdotes, ironische omkeringen. Het schrijfplezier spat van de pagina’s. Dit roept de vraag op in hoeverre het taoïsme met zijn radicale taalkritiek als inspiratiebron kan fungeren voor Nederlandse schrijvers.

Op 15 april zullen A.L. Snijders en Tonnus Oosterhoff in Perdu reageren op de vraag wat het taoïsme voor hen betekent, zowel persoonlijk als in hun literaire werk. Krijn Peter Hesselink zal in kaart brengen welke invloed Lao Zi heeft uitgeoefend op de vroege poëzie van Lucebert. René Ransdorp zal een algemene inleiding verzorgen, met specifieke aandacht voor de taoïstische taalopvatting.

Vrijdag 15 april 2011

Perdu (Kloveniersburgwal 86, Amsterdam)

Aanvang: 20.30 uur

Zaal open: 20.00 uur

Entree: € 7,00 / € 5,00

Reserveren: www.perdu.nl

Personalia

A.L. Snijders is vooral bekend om zijn zeer korte verhalen (zkv’s), waarvoor hij in 2010 de Constantijn Huygensprijs ontving. ‘Er is één geloof waar niets van te begrijpen is, het taoïsme,’ zo schrijft hij in Vijf bijlen. ‘Daar heb je tenminste wat aan.’

Tonnus Oosterhoff is een gelauwerd dichter. Zo kreeg hij in 2003 de VSB-poëzieprijs voor de bundel Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen.

Krijn Peter Hesselink publiceerde tot op heden drie dichtbundels, het meest recent De uitputting voorbij (2011).

René Ransdorp promoveerde in 2005 aan de Katholieke Universiteit Leuven op de geschriften van Zhuang Zi en publiceerde hierover in 2007 het boek Zwervend met Zhuang Zi, wegwijs in de taoïstische filosofie.