De Dalai Lama – vreedzaam reageren op geweld

Het is een goede weblog traditie om belangrijke data te eren. Vandaag is het vijftig jaar geleden dat Zijne Hoogheid de Dalai Lama uit Tibet vluchtte, omdat het bezet werd door Chinese troepen. Ik ga hier niet op de details van het verhaal in. Volg daarvoor de links in deze post.

Tibetan Spiritual Leader in Exile Dalai Lama in Smiling Portrait
Tibetan Spiritual Leader in Exile Dalai Lama in Smiling Portrait, Thai, Ted

De plek van de Dalai Lama in het huidige spirituele landschap is uniek. Hij is een van slechts twee prominente spirituele leraren die daarnaast een politieke rol hebben (de andere is de Paus). Anders dan de paus slaagt de Dalai Lama er in om iedereen te charmeren, waar hij ook gaat – behalve natuurlijk de Chinese overheid.

Ik bewonder de Dalai Lama voor zijn vreedzame houding ten opzichte van geweld. Hij herinnert ons er aan dat we op geweld niet met geweld hoeven te reageren. Hoe moeilijk dit is, is te zien aan het gebrek aan succes voor het Tibetaanse volk. Dit zorgt er voor dat hij, onder de Tibetaanse jeugd, een controversiële leider is. Hoewel ik de frustratie van de mensen in Tibet kan begrijpen, geloof ik dat geweld haar eigen straf is. Een onderdrukkende overheid ontvluchten is beter dan leven in een situatie van voortdurende angst en agressie.

De voornaamste boodschap van de Dalai Lama in het Westen is precies dat – maar dan vanaf de andere kant gezien: zorg voor anderen is de enige basis voor blijvend geluk. Dit komt tot uiting in alle boeken van de Dalai Lama. Bij voorbeeld deze praktische oefening in compassie:

  1. Begin je dag met vijf minuten van overpeinzing: herinner jezelf er aan dat we allemaal het zelfde willen (geluk en liefde) en dat we allemaal verbonden zijn.
  2. Neem vijf minuten om bij elke inademing van jezelf te houden, en bij elke uitademing zorg voor anderen te voelen. Als je denkt aan mensen die je moeilijk kunt waarderen, omarm ze toch in je gedachten.
  3. Breidt deze houding tijdens de hele dag door uit naar iedereen die je tegen komt. Oefen zorg voor de ‘eenvoudigste’  mensen die je tegen komt (beambten, schoonmakers enz.) en ook voor de ‘belangrijke’  mensen in je leven. Koester de mensen van wie je houdt en de mensen die je niet aardig vindt.
  4. Hou deze oefening vol, onafhankelijk van wat er met je gebeurt of wat wie dan ook met je doet.

Meer over het Tibetaans Boeddhisme