≡ Menu

In het Engels heb ik recent een artikel van Pablo Sender geplaatst over de Mahatmas vs Ascended Masters. Dit haakt in op de vraag hoe het zit met channeling vs mediumschap. Een van de reacties op mijn blog, waar ik Pablo’s artikel aan kondigde was dat de entiteiten die gechanneld worden hoe dan ook meer weten dan een gewoon mens.

Tja.

Het gaat misschien wel helemaal niet om kennis, maar om wijsheid. De wetenschap heeft ons een rijkdom aan kennis te geven, met de bijbehorende twijfel. Wat de wetenschap niet kan geven is richting aan ons leven. De psychologie komt wel in de buurt, natuurlijk.

Jammer genoeg kunnen we ons ook niet op de wereld van geesten en goden verlaten voor goed advies. Psychologen weten dit al lang: psychose en schizofrenie worden allebei gekenmerkt door het horen van stemmen. Wat die stemmen zeggen is in die gevallen niet helpend, laat staan wijs en waar.

De volkskrant meldt:

Van der V. was zeer geïnteresseerd in occulte zaken. Hij hoorde stemmen van overleden mensen. In september vorig jaar kocht hij een Electronic Voice Phenomenom (EVP)-speler, waarmee hij geesten zou kunnen horen. Ook bezat hij een ouija-bord, dat is bedoeld om entiteiten op te roepen.

Van belang lijkt me ook dat zijn religieuze en spirituele interesse een negatieve wending nam nadat hij zijn baan verloor: hij verloor daarmee de kans op een normale plek in de maatschappij.

Voorbeelden van dit type geven de wereld van geesten en goden een slechte naam. Vanuit theosofisch perspectief zijn er ongeveer vijf mogelijke bronnen van inspiratie:

  1. Leugenachtige geesten
  2. Natuurgeesten die een bepaalde plek kennen. Dit is een hele brede categorie die gaat van de geest van een tuin of meer tot de aarstengel die over de hele aarde gaat. Het woord ‘gaan over’ is misschien wat onhandig, maar ik kan geen goed werkwoord vinden. Mijn gevoel zegt met dat het hier gaat om een soort personificatie van de collectieve geest van een geheel.
  3. Ons eigen Hogere Zelf: die is niet alwetend, maar bevat alle kennis en wijsheid die we in onze voorgaande levens verzameld hebben.
  4. Meesters en andere mensen die op helderziende wijze communiceren. Deze zijn mogelijk goed, slecht of ergens er tussenin, net als gewone mensen.
  5. Als laatste maar ook meest belangrijke factor: ieder van de bovenstaande vermengd met onze eigen verwachtingen en conditioneringen.

Kort en goed: channeling is geen garantie voor kwaliteit. In tegendeel, het lijkt me dat een auteur die zich verstopt achter een gechannelde entiteit de menselijke verantwoordelijkheid negeert om zelf een oordeel te vellen. Met andere woorden: als je geleid wordt door een channel, leidgids of zelfs God zeg je als het ware (zoals sommige Christenen inderdaad zeggen) ‘Ik ben niet sterk genoeg, help me’. Dit is een self-fulfilling prophecy. Jammer genoeg maakt psychologisch onderzoek duidelijk dat dit niet helpt, zelfs niet in gevallen van verslaving.

Lang geleden onderzocht ik wat de vroege theosofen over de Witte Broederschap schreven en het occulte spirituele pad. Mijn eerste online project, The Esoteric Studies Guide was het resultaat. Zie ook een gesprek dat we een paar jaar geleden online over De witte broederschap en de meesters van wijsheid hadden.

Het voornaamste motief van de Meesters was (is) het helpen van de mensheid als geheel. Daarbij letten ze vooral op motivatie: ben je egoïstisch, of is je primaire motivatie het helpen van de mensheid.

Daarbij is het tegenwoordig in Theosofische kringen verdacht om hardop te zeggen dat je een leerling van de meesters bent. Met neemt aan dat geen enkele boodschapper van de meesters zichzelf als zodanig aan zou kondigen. Zelfs als ze dat wel zouden doen zouden de meesters er eerst voor zorgen dat die boodschapper echt hun boodschap levert in plaats van een mengsel van onbewuste neigingen, geesten en dergelijke. Dit betekent dat wie aspireert een kanaal voor de meesters te worden er vanuit moet gaan dat hiervoor op zijn minst vooraf een gesprek in de stof nodig is en vermoedelijk ook een jarenlange spirituele training van de soort die Blavatsky had ondergaan.

Laten we wel wezen: ook spirituele meesters hebben tegenwoordig email. De methode van helderziendheid  om boeken te schrijven lijkt nogal inefficiënt in deze tijd.

Laat ik terug gaan naar Blavatsky:

Er is een weg, steil en doornig, met alle denkbare gevaren,
maar toch een weg, en hij leidt naar het Hart van het Universum.
Ik kan u zeggen, hoe gij Hen vinden kunt, die u de geheime doorgang zullen tonen,
die alleen naar binnen leidt en achter de nieuweling voor eeuwig sluit.

Er bestaat geen gevaar, dat onversaagde moed niet overwinnen kan.
Er bestaat geen beproeving, waar vlekkeloze reinheid niet doorheen kan komen.
Er is geen moeilijkheid, welke een krachtig denkvermogen niet te boven kan komen.

Voor wie overwinnend doorgaan is er een beloning voorbij woorden:
het vermogen de mensheid te zegenen en te redden.
Voor hen die te kort schieten, zijn er andere levens waarin men slagen kan.

De waarden die hier benadrukt worden zijn: moed, reinheid, intelligentie (krachtig denkvermogen) en uiteindelijk het vermogen de mensheid te zegenen en te redden.

Geen van die waarden kan worden bereikt door een ‘channel’ te worden, want dat is een weg waarop het onbewuste de leiding krijgt. Het resultaat lijkt me afhankelijkheid van impuls en groots klinkende woorden.

Begrijp me niet verkeerd: het is nuttig om te weten wat je onbewuste zegt en het kan zelfs helend zijn je er een tijdje in onder te dompelen, maar uiteindelijk moet het bewustzijn tot verlichting komen en dat kan niet door weg te lopen voor de verantwoordelijkheid het leven te leven.

Jullie hebben het misschien gemerkt: ik heb al een tijdje niet geschreven. Dat komt doordat ik zelf met de verleiding zat om een medium te worden. Ik kon niet over spiritualiteit schrijven voor die keus gemaakt was. Het boek Wisdom Man: Banjo Clarke, an Aboriginal Elder herinnerde me aan het belang van echt menselijke wijsheid. Die klinkt misschien niet zo perfect als wat gechanneld wordt, maar is veel praktischer en echter.