≡ Menu

Marokkaanse jongens – over misleidende statistiek

Op de Theosofie Groep is een discussie gaande over Geert Wilders. In verband met de Drie Doeleinden van de Theosofische Vereniging noemde ik dat het van belang is, dat debat op feiten te voeren en niet te generaliseren. Daarop heeft iemand mij anoniem dingen gestuurd waar ik op wil reageren. Ik kan uit respect voor de privacy niet citeren en ga dus maar gewoon de punten af.

In de laatste mail gaf deze persoon een percentage van 60% Marokkaanse jongens die een strafblad zouden hebben. Zelfs als dit percentage waar zou zijn (daarover meer later), zijn er nog altijd een heleboel (nl. 40%) Marokkaanse jongens die nooit met de gerechtelijke macht in aanraking gekomen zijn. En dan heb je nog de brave Marokkaanse meisjes die thuis gehouden worden en zich dus op school storten.

Het is niet eerlijk om hen allemaal over een kam te scheren. En als we dat wel doen, maken we het ze allemaal moeilijker om in de Nederlandse maatschappij een plek te vinden. En als we ze dat moeilijk maken, wordt de kans dat ze het redden kleiner – en dat betekent weer dat ze vaker aan de verkeerde kant van de wet terecht komen.

Over de percentages. Volgens het NRC, zoals geciteerd in een online forum, heeft 24% van de Marokkaanse jongeren (dus jongens en meisjes samen) een strafblad. Keer twee is dat maximaal 48% van de Marokkaanse jongens. Dus MINDER dan de helft.

http://forum.politics.be/showthread.php?t=8371

Nu weet ik niet hoe braaf jullie waren toen je vijftien was… Ik heb me zelf weleens schuldig gemaakt aan winkeldiefstal. Ook heb ik weleens met andere jongeren een vuurtje gestookt in een afgelegen wc. In geen van beide gevallen ben ik betrapt. En als we waren betrapt had ik vast keurig mijn excuses aangeboden in keurig hoger opgeleid Nederlands. Maar toch – niet uitgesloten dat ik een strafblad had gekregen. Paar maanden ‘community service’ misschien.

Jongeren met Marokkaanse ouders hebben VEEL minder van dit soort voordelen. Zij zullen zich eerder verzetten tegen arrestatie. Alle kans dat ze tegen agenten gaan schreeuwen, hun fout blijven ontkennen, geen spijt tonen. Allemaal gedrag dat er voor zorgt dat die agenten, en vervolgens een rechter, het hoger opneemt en een zwaardere straf (en dus eerder een strafblad) op legt.

Tel daarbij de ouders op die weinig Nederlands kennen en de jongens weinig tot geen beperkingen opleggen. En ook nog in de stad waar de pakkans groter is. Ons ‘kampvuur’ had plaats op een afgelegen parkeer terrein op het Drentse platteland.

Maar voor de volgende generatie is de situatie anders. Dan hebben de moeders in veel grotere getalen een opleiding, kent op zijn minst de vader Nederlands en de Nederlandse maatschappij (uitgaande van importbruiden – iets dat de kamer recent moeilijker gemaakt heeft overigens).

Ik wil de problemen niet ontkennen. Ik heb les gegeven op een ‘zwarte’ school in Rotterdam en weet hoe moeilijk het is de culturele ‘gap’ te overbruggen. Het is mij feitelijk nooit gelukt de juiste toon aan te slaan. Maar ja, dat is me bij Nederlandse tieners ook nooit echt gelukt. Ik ben niet voor niets bij het onderwijs weg gegaan.

Feit is: Nederlandse jongens met Marokkaanse ouders die strafbare feiten plegen, komen gewoon voor de rechtbank en daar worden ze zeker niet lichter bestraft dan jongens met Nederlandse ouders. Daar hebben we geen Geert Wilders voor nodig en ook geen maatregelen specifiek op deze doelgroep gericht.

Feit is: een minderheid van de Nederlanders is Moslim en de Moslims zijn net zo massaal aan het ontmoskeeën als Nederlanders ontkerkelijken.

Feit is: de groei van de Islam vindt voornamelijk in Afrika plaats, net als overigens de groei van het Christendom. En hoe komt dat? Omdat Islam en Christendom beide structuren bieden die de Afrikanen helpen om vooruit te komen, onderwijs te krijgen, zich beter te organiseren. En gezien de chaos die Afrika nog steeds is, is dat een POSITIEF punt, niet negatief.

Feit is: Christelijk fundamentalisme is even gewelddadig als Moslim fundamentalisme. Maar bij Christenen weten we genoeg om niet ALLE Christenen de schuld te geven van die paar mensen die bereid zijn abortusartsen te vermoorden. Bij de Islam weten we NIET genoeg – en dat is ook ONZE fout.

Aan de kant van ‘normale’ Moslims zou wel meer mogen gebeuren om aan de rest van de Nederlanders uit te leggen hoe ze er in staan. Maar ook dat debat: hoe Moslims in Nederland zich moeten organiseren, is bezig. Ik las laatst in de krant dat besnijdenis van taboe, nu bespreekbaar aan het worden is in de Moslim gemeenschap (die overigens niet allemaal aan vrouwenbesnijdenis doen).

Onderzoek uitgediept:
http://www.leodekleijn.nl/2009/09/08/marokkaanse-jongeren-een-klasse-apart/

Vergeleken met Nederlandse jongeren met een soortgelijke achtergrond (lees: ouders zonder of met weinig opleiding) zijn Marokkaanse jongeren BRAVER.

Hoogleraar over het publieke debat:
http://www.radio1.nl/contents/1755–politici-spelen-discutabele-rol-in-kwestie-marokkaanse-problemen

Het belangrijkste punt is dit: met de Islam heeft dit allemaal niet veel van doen.