≡ Menu

De zekerheid van waarheid

Veel mensen geloven in de oude mythen die andere leerstellingen en wetenschappelijke aanwijzingen tegenspreken. Dit veroorzaakt strijd. Religieuze dogma’s en mythen zijn gecreëerd voordat mensen de voordelen van de moderne wetenschap hadden. De wetenschap probeert er objectief achter te komen hoe het leven werkt. Religie probeert subjectief een manier te vinden om in harmonie met het leven te leven. Ze hebben beide een stuk van de zelfde puzzel. Het voornaamste doel van de organisatie Truth Contest is om het objectieve met het subjectieve te verenigen en de onderliggende waarheid in alles te definiëren. Op die manier kunnen wetenschap en religie verenigd worden met oog op een gezamenlijk doel. Voor de eerste keer zullen mensen het onderscheid tussen goed en fout zeker weten. Dit zal een zekerheid geven aan een moraliteit die als basis voor een verenigde wereld zal dienen.

Vertaald citaat van een correspondent van mij die een link van mijn site wou. Nou ja, die link (twee zelfs) heeft hij gekregen, ook al is de site niet echt naar mijn smaak.

In het Nederlands klinkt het feitelijk nog onmogelijker.

Er zit een fundamenteel onbegrip in. Wetenschap gaat over het accepteren van onzekerheid, open vragen en het zoeken naar de weinige dingen die zeker zijn. De meeste mensen kunnen zo niet leven, wat verklaart dat zelfs wetenschappers vaak atheisten worden. Ze weten dat er geen bewijs is voor een Goddelijk iets (vaak God genoemd), en dus verkiezen ze te geloven dat er Geen Goddelijk Iets is (vaak God genoemd). Maar de echte wetenschapper beseft dat het bestaan of niet bestaan van God niet bewezen kan worden, en dat het dus niet een zaak voor de wetenschap is.

The studenten die bovenstaande persbericht schreven hadden een ding niet door: zekerheid bestaat niet in dit leven. We kunnen het willen, er naar zoeken, etc. Maar uiteindelijk is zekerheid een fata morgana. Geen enkele zekerheid die we vinden kan absoluut zijn, behalve misschien deze: dat alles onzeker is.

Misschien beschrijf ik het hierboven te sterk. De zekerheid van de wetenschap bestaat wel degelijk. De wet van de zwaartekracht bijvoorbeeld. Maar vliegtuigen en vogels vliegen toch. Geen enkele simplistische manier van naar de wereld kijken kan alle vragen oplossen. Kan ik dat bewijzen? Nee. Natuurlijk niet. Het zou mijn stelling ontkrachten als ik het kon bewijzen.

Maar toch, eeuwen waarin de wetenschap elke waarheid omver gooide waar mensen vast in geloofden helpt me toch wel in mijn overtuiging. Een paar jaar geleden leken eeuwig stijgende aandelen markten een gegeven. Nu weten we dat daar niet op gerekend kan worden. Ethiek: overduidelijk menselijke constructies, afhankelijk van omstandigheden. Zeker – in een globaliserende wereld zullen culturen een beetje meer naar elkaar toe groeien. Maar wat eerlijkheid is voor de een, is indiscretie voor een ander. De een vindt dat de mensenrechten van fundamenteel belang zijn, de volgende dat economische ontwikkeling en armoede hoger op de agenda moeten. Zouden we ons meer op groene energie moeten richten, of op sociale voorzieningen? Is veiligheid een primaire waarde, of de vrijheid om een wapen  te dragen? Er zijn weinig ethische vragen waar mensen het universeel over eens zijn. Ik heb zelfs een correspondent die me vertelde dat het onethisch is van de Dalai Lama om vreedzaam te zijn in zijn houding t.o.v. China.

Dat is het voor vandaag. Ik voel me niet al te goed en ben drukker dan ik hoopte deze zomer te zijn.