Het onbewustzijn regelen – over bezetenheid en mediums

Ik ben bezig met een stukje over channeling en mediumschap, maar het is een moeilijke bevalling. Een van de onderwerpen die erbij horen is het omgaan met het onderbewustzijn.

Onze psychologen zijn op dit vlak goed bezig. We wisten natuurlijk al dat herhaling belangrijk is als het om leren gaat. Wat we nu leren is dat rust ook belangrijk is. Een goede nachtrust, geeft het brein de tijd om te integreren wat geleerd is. Dat is de reden waarom het beter is om elke dag een uur bezig te zijn als je een taal wilt leren, dan om een hele dag te stampen en dan niets te doen. Het onbewuste – dat deel van het brein dat bezig gaat terwijl we zelf met andere dingen bezig zijn – heeft dan de tijd tussen de studie door om de informatie te organiseren.

In de antropologie is bezetenheid een onderwerp dat niet tot ‘cultuur’ kan worden gereduceerd. Het algemene patroon is dat iemand met een lage status bezeten raak en boodschappen van geesten brengt. De mensen daar om heen moeten er achter komen of het ‘goede’ of ‘kwade’ geesten zijn. In dat proces is het resultaat meestal dat die persoon meer krijgt van wat ze nodig heeft, en dan houden de aanvallen op. Maar sommige mensen promoveren van bezetenheid naar het leren controleren van de geesten. Deze mensen worden sjamanen genoemd in het antropologisch discours.

Sjamanen gebruiken hun band met de geestelijke wereld om de hele gemeenschap te dienen. Als de sociale structuur verandert, verandert ook vaak de cultuur van bezetenheid. In Sri Lanka bijvoorbeeld vinden vrouwen een hogere status door op gezette tijden bezeten te raken. Deze priesteressen hebben geen plek in de traditionele religieuze orde, maar vinden een nieuwe plek in het stadscircuit.

Ik pretendeer niet dit helemaal te begrijpen. Maar gedeeltelijk gaat het denk ik om mensen die het onbewustzijn leren kennen en bewustzijnstoestanden onderzoeken waar we normaal gesproken weinig mee te maken hebben. Wie die bewustzijnstoestanden weet te integreren en controleren heeft een wijdere basis dan gewone mensen. Zo iemand heeft bewuste toegang tot culturele lagen en emotionele aspecten van het leven die in andere mensen onbewust blijven. Dit is ook een van de waardes van psychotherapie en een reden waarom er zoveel bewondering is voor mensen die uit moeilijke tijden triomfantelijk naar voren komen.

Dit soort mensen transcenderen de normale beperkingen in het leven en creëren iets nieuws. Iets beters. De maatschappij beloont hen met status en een luisterend oor. Maar vaak is de boodschap niet meer dan ‘ook jij kan tegenslag overwinnen’. En dat is niet altijd waar, want de bewondering komt voort uit het feit dat het zo vreselijk moeilijk is om wat IS te overwinnen.

Het debat over mediumschap is moeilijk, omdat de onderliggende vraag is: is deze persoon overgeleverd aan haar onbewuste, of heeft ze het geïntegreerd en getranscendeerd? Met andere woorden: is wat ze brengt niet meer dan troostend, of voegt ze iets nieuws toe? Zijn er wijze inzichten, of krijgt de emotionele wond een pleister zonder dat die gereinigd wordt?

15 gedachten aan “Het onbewustzijn regelen – over bezetenheid en mediums”

 1. ik ben shaman en wil je erop wijzen dat shamanisme niets met geesten en bezetenheid te maken heeft. De shaman werkt met het onderbewustzijn en het energieveld van client.Ik maak diep contact met het onderbewustzijn, de ziel en het energieveld van betrokkene en kan op deze wijze snel endoeltreffend blokkades opsporen, de oorzaak ervan en, als het bewustzijn van client er al helemaal klaar voor is en de ziel het teken geeft kan ik de blokkade opruimen, beschadigde energiebanen herstellen. Het is net als een operatie maar dan op een diep niveau. Ik ben dan nog bezeten, nog buiten zinnen nog buiten westen, ik kan bewust de reis maken door het onderbewuste en het energielichaam, ook op afstand. via de energielijnen van de aarde kan ik overal komen, de astrale snelweg…het on(der)bewuste herbergd inhouden die je niet voor mogelijk houdt en meestal ook geen contact mee hebt terwijl deze inhoud je leven regeerd ondanks wat je aan de buitenkant loopt te roepen, te beweren of te doen.

 2. 🙂 Tja – traditioneel sjamanisme heeft wel wat met geesten te maken, vandaar dat ik het zo geformuleerd heb. Verder klopt wat je beschrijft wel met wat ik heb geschreven toch? En bezetenheid zonder geesten vind ik een beetje vreemd – waarDOOR wordt je dan bezeten?

 3. Hi Katinka, kennelijk is er in het onderbewustzijn en de verschillende zielen van de mens en de geestenwereld een systematische rangorde aanwezig en een interactie tussen verschillende geesten waardoor ook mensen en geesten elkaar gehoorzamen en navolgen. Net zoals mensen wel een ruzie hebben verschillen geesten ook wel eens van mening of van energie, vaak gaan daardoor in de materie dingen mis wat dan weer tot uiting komt bij gevoelige mensen die die energien oppakken en verwerken. In heb in de loop van mijn leven door mijn ervaring met magie gemerkt dat de “wil”van de geestenwereld sterker is dan de menselijke wil, daar bedoel ik mee dat de dingen niet altijd uitpakken zoals wij wensen, zowel bij goede of foute bedoelingen gaat de werkelijkheid nooit helemaal synchroon met de menselijke wil, de geesten kijken zuiverder naar iemands ziel dan wij zelf kunnen, en kunnen de werkelijkheid verdraaien, het is misschien doordat mensen dit intuitief aanvoelen dat er een basis voor religie in de mens aanwezig is, tegelijkertijd heeft (naar mijn bescheiden mening)de wil van God of zoals je dat dan ook wilt noemen bizar weinig vandoen met de aardse religies.

  Erg nuttige website trouwens, ik ga ém linken en blijf je graag volgen online, groetjes rafie.

 4. Hiërarchieën zijn een ander lastig onderwerp, waar ik me nog niet aan gewaagd heb. Het is in elk geval duidelijk dat de klassieke spirituele tradities het er over eens zijn dat er spirituele hiërarchieën zijn.

 5. ik denk zelf dat de hierarchien de kosmische wil zelf ook moeten gehoorzamen, alles komt neer op wat er bekend word gemaakt door Anana, ik denk niet dat datgene wat wij mensen als kwaad zien in de kosmos ook altijd als kwaad wordt gezien en voor goede dingen geldt evenmin dat het logischerwijs wordt goedgekeurd. Ik dacht vanmorgen na, hoe moet je in godsnaam iemand beschermen die 5de graad schorpioen als ascendant heeft, zoiemand is bijna gedoemd te verongelukken. Als de kosmos iets voortbrengt dan komt daar weer iets anders uit voort en zo vloeit het leven steeds naar het levende toe, bewustzijn sterft niet maar krijgt steeds een andere functie, degenen die ons zijn voorgegaan , en dat zijn er ontelbaar veel, die zijn nog steeds om ons heen, het lijkt wel alsof sommige geesten steeds dieper afdalen in de hel om daar iets te gaan zoeken en dat sommigen steeds verder naar GodAnana toestreven. Ik geloof persoonlijk niet dat Satan en God vijanden van elkaar zijn, volgens mij hebben ze alles al bekonkeld en uitgedobbeld samen met miljoenen andere goden.

 6. ik begrijp in deze niet het verband wat je bedoeld tussen iemands lage status en bezetenheid. Bezetenheid ontstaat vaak als iemand geest of ziel lange tijd is verwaarloosd, de geest kan dan kwaad worden, in principe kan iedereen bezetenheid krijgen, het wordt alleen niet als zodanig erkend in de westerse wereld, men verklaart iemand voor gek of geeft drugs de schuld, maar dat is helemaal niet waar het om gaat, in het westen wordt de oorzaak van zulke problemen niet aangepakt in tegenstelling tot culturen waar men geesten die bezit nemen van mensen geen ongewoon verschijnsel vind. Mensen in het westen zijn redelijk blind voor hun eigen zieletoestand vanwege de werkdruk en de rijkdom. En er zit echt wel een bepaalde regelmaat in de manier waarop mensen doorgaans door geesten worden bevangen en in bezit genomen.

 7. Sociologisch gezien zijn het vaker mensen met een lage status (vrouwen, lage kaste in India, armen) die bezeten raken. Ook in Nederland zijn het vaker vrouwen die medium zijn en het is misschien geen toeval dat in Nederland vrouwen nog steeds niet de zelfde kans hebben het ’te maken’ als mannen.

 8. maar vind je dan dat de lage status een oorzaak kan zijn van bezetenheid? wat ik zelf denk is dat bezetenheid inderdaad het gevolg kan zijn van vernederingen en het gevolg van dat mensen iemands weg duister maken, als mensen die heel dicht bij je staan dat soort praktijken erop nahouden dan kan dat gebeuren. maar er zijn ook geesten die grotere groepen mensen in hun bezit houden.

 9. Ik denk dat er altijd meerdere ‘oorzaken’ zijn – sterker nog, het hele woord oorzaak vind ik nogal lastig als het om mensen gaat. Er is een verband tussen lage status en bezetenheid, verder dan dat ga ik niet.

 10. Ik vind het zo'”n onzin bezetenheid heeft niks met status te maken. Maar met je emotionele gesteldheid .gr.Sabine

 11. In mensen, net als in alle zoogdieren, heeft emotionele gesteldheid met status te maken. Dat wil zeggen: mensen met een lage status voelen zich over het algemeen slechter en hebben een slechtere gezondheid dan mensen met een hogere status. Dit effect staat los van gezondheidszorg e.d. Het is gewoon makkelijker emotioneel goed te voelen als je invloed hebt, er naar je geluisterd wordt, je genoeg geld op de bank hebt en de juiste kleren etc.

  Bezetenheid lijkt een soort compensatie voor negatieve gevoelens.

 12. Maw, verwende mensen worden nooit bezeten, maar of dat uiteindelijk een voordeel voor hen blijkt te zijn betwijfel ik ten zeerste…….. Hun verwendheid verhinderd hen namelijk het leven tot in zijn kern te ervaren, en dat is wat zij aan het leven moeten missen. Je kan misschien blij zijn dat je altijd gelukkig bent geweest en goed te eten hebt gehad, maar dat is helemaal niet belangrijk of essentieel aan het bestaan.

 13. Katinka,
  Bezetenheid bestaat het is je eigen oorzakelijk oorzaak waain je jezelf vastbijt.
  toi…toi…toi..
  Ik heb een grote verassing voor de theosofie.Jullie zullen als eerste weten hoe GOD eruitziet en komt door jullie kroon.Blavatsky

  Groetjes Armand.

 14. Heavy comments people! En die Rafie denkt maar dat het gras groener is aan de overkant. Mijn visie is als volgt:een mens komt evolutiegewijs verder en verder met vallen en opstaan. Op een gegeven moment groeit hij naar het gebied waar helderziendheid/mediumschap hem als het ware bezoeken en zal hij dit emotioneel en verstandelijk onder ogen moeten komen. Er zijn echter mensen als deze die dit niet doen/kunnen en cultuur kan zeker hier aan bijdragen. Ook is het zo dat onze ontwikkeling niet gelijk opgaat; als voorbeeld je krijgt (bent) een 3 voor wiskunde maar een 8 voor engels. Eigenlijk zijn bezetenen te vroeg overgeleverd aan het fenomeen en hebben ze geen bagage en materiaal om het uit eigen wil te cultiveren in hun voordeel. Deze types zijn als het ware een open microfoon en missen de paralel lopende geestelijke ontwikkeling die het fenomeen dient te beteugelen. What you see is what you get is linke poep.. (bouw uw huis op de rots en niet op het zand)Er zijn er die krijgen wat ze willen maar aiai wat een vergissing.Je kan ook voor een geldbedrag leren medium te worden lees je in advertenties maar jongelui doe dat NOOIT, je bent het of niet. Achter de schermen hebben ze jouw ontwikkelingsniveau nodig om je zowiezo te kunnen helpen,vruchtbare grond. Een bezeten persoon overkomt dingen, een bewuster medium heeft afdoende controle en beheersing over wat aan verschijnselen op zijn pad komt, maar dat duurt jaren en intussen moet iets of iemand zijn ‘poort’ beveiligen. Bezetenen zijn slachtoffers van een gebrekkige en/of eenzijdige ontwikkeling met name aan de’aardse kant’, en vormen zo een podium voor het geestelijk wetteloze clubje dat zich niet aan de regels van fatsoen houdt omdat ze deze niet kunnen en/of willen bevatten, met hun rug naar de zon vloekend op hun eigen schaduw. Tot slot mijn lullige mening over het onderbewustzijn: als je erover praat schuift het zwijgend van je weg,het is een bewustzijn dat zich niet openbaart dus heeft het nut om het erbij te halen? De deur is dicht en dat blijft ie met dat naamplaatje.Of is het onderbewustzijn een nog niet ontdekt terrein van het bewustzijn? Of,of,of….
  En dit Katinka: het lijkt mij dat de pleister de liefde vertegenwoordigd, de genezing van de wond zal door het inzicht van de gewonde zelf moeten geschieden,met of zonder goeie tips (wijze inzichten is je eigen pakkie aan)
  Houd moed zoekers en…shaloom.

Reacties zijn gesloten.